New 01-2019. Dom je spracovaný v 2 pôdorysných variantných riešeniach.