Stavby a záporne nabité ióny

22. aug 2012
Mlhovací fontánky ionizují vzduch, který dýcháte
Datum vydání: 14.07.2009 | PEMAČAS
Všude v přírodě, kde se cítíte dobře, je vysoká koncentrace záporných iontů (aniontů). Záporně nabité kyslíkové ionty působí prokazatelně příznivě na naše zdraví, na psychiku a imunitní systém. Bohužel většina moderních prostředí – budovy, kanceláře, byty i samotná atmosféra větších měst příznivé záporně nabité ionty rychle ničí! Tím umožňují, aby na nás po většinu dne působily převážně opačně nabité, ale škodlivé kladně nabité ionty (kationty). To má ovšem celou řadu nepříznivých dopadů na naše zdraví.
Foto: PEMAČAS
Jak působí záporně nabité ionty?
 • podporují tvorbu enzymů ovlivňujících pružnost dýchacích cest (snižují tendenci k astmatickým záchvatům)
 • stimulují funkci žláz s vnitřní sekrecí, zlepšují funkci štítné žlázy, stimulují nadledvinky k tvorbě glukokortikoidů a minerálokortikoidů, což jsou látky pomáhající zvládat zátěže
 • zvyšují svalovou sílu a ekonomiku svalové práce
 • příznivě působí na neurotiky a lidi trpící poruchami spánku a různými bolestmi bez organických změn
 • zrychlují hojení ran a spálenin
 • zlepšují akomodaci očí
 • mají příznivý vliv na hypertoniky, způsobují pokles krevního tlaku
 • působí příznivě na dýchací ústrojí a urychlují samočištění plic
Foto: PEMAČAS
Foto: PEMAČAS
Záporně nabité kyslíkové ionty nejsou ničím novým a umělým. Naopak se s nimi každý z nás setkává od svého prvního nadechnutí. Vzhledem k tomu, že jsou obsaženy ve vzduchu, kterého denně zkonzumujeme (prodýcháme) 15 kg, se dá dokonce říci, že žádného jiného léku, potravin ani tekutin nespotřebujeme za celý život tolik, jako právě jich.

Lokálně významným zdrojem záporných iontů je tříštění vody v mlhovačích, prostorech gejzírů a zvláště vodopádů, kdy je takzvaným Lenardovým efektem odtrhávána část molekuly vody nesoucí přebytek elektronů. Stejný efekt lze pozorovat i po dešti. Je prokázáno, že nejvíce iontů se vyskytuje v blízkosti moří, vodopádů, hor, borovicových lesů a ve vzduchu po bouřce.

Jak působí kladně nabité ionty?

V čistém vzduchu v přírodě jsou kladné a záporné ionty obsaženy přibližně v rovnováze – poměrem 750 kladných k 650 záporným iontům v 1 cm3 což je velmi důležité pro lidský organismus. Nadměrné používání syntetických materiálů (záclony, čalounění, koberce, umělohmotné tapety, podlahové krytiny z PVC), klimatizací se syntetickými filtry, působení kladně nabité televizní obrazovky nebo monitoru počítače, používaní laserových tiskáren a kopírek, ale také smog a kouření způsobují nadbytek kladných iontů, což může být zdraví škodlivé.
Foto: PEMAČAS
Foto: PEMAČAS
Při vysoké koncentraci kladných iontů dochází k jejich vnikání do plic. Vdechováním se ionty dostanou do krve a krevním oběhem do celého těla, kde mohou vyvolávat nepříznivé reakce, jako třeba zvýšené uvolňování serotoninu a histaminu. Zvýšená hladina serotoninu v krvi může snížit kapacitu plic a schopnost těla absorbovat kyslík. Serotonin rovněž způsobuje stahování hladkého svalstva, což může vyvolat migrénu, alergické reakce, vznětlivost, horkost, bolesti v krku, průduškový kašel, nevolnost či břišní křeče. Zvýšení hladiny histaminu se může projevit bolestmi srdce, alergiemi, sennou rýmou, nevolností a nespavostí.

Dopady této trvalé nerovnováhy na zdraví jsou přitom nemalé. Příznivý vliv záporných iontů na lidský organizmus a psychiku je vědecky prokázán! Emitory záporně nabitých kyslíkových iontů pomáhají po celém světě léčit alergie, astma, záněty průdušek, vysoký krevní tlak, nespavost, deprese a řadu dalších potíží.

Pohoda uvnitř v bytech a kancelářích je závislá zejména na teplotě vzduchu a jeho vlhkosti. Doporučuje se optimální relativní vlhkost 40-50%. V zimním období, zejména v prostorách s ústředním nebo elektrickým vytápěním, však klesá relativní vlhkost vzduchu i pod 20%, což je srovnatelné s vlhkostí na Sahaře.
Foto: PEMAČAS
Foto: PEMAČAS
Při nízké vlhkosti se vysušuje a tím i narušuje sliznice dýchacích cest. Důsledkem je dráždění ke kašli a častá onemocnění dýchacích cest zejména u dětí, popraskané rty a škrábání v krku. Narušením sliznic se snižuje celková imunita a trpí i pokožka. Je vysušená, podrážděná, tvoří se vrásky. Při suchém vzduchu vzniká statická elektřina, elektrické výboje jsou velice nepříjemné a mohou poškodit elektronické přístroje. Suchý vzduch negativně působí na předměty ze dřeva, hudební nástroje, starožitnosti a obrazy.

Tyto negativní vlivy ale můžeme v bytě eliminovat používáním mlhových zvlhčovacích fontán, aniontových difuzérů a různých mlhovačů. Srdcem těchto zvlhčovacích fontán a difuzérů je ultrazvukový ionizační generátor mlhy, který rozkládá vodu na mikroskopické mlžné kapénky. Vzniklá mlha víří a vyplňuje mísu a následně přepadává přes okraje do prostoru, který zvlhčuje. Při nemocech horních cest dýchacích je možné do vody přidat eukalyptovou esenci, která se s mlžnými kapénkami rozšíří po místnosti a umožní tak lepší dýchání. I pokojovým květinám se nakonec v místnosti, kde je umístěn a spuštěn mlhovač, daří o mnoho lépe.
Vplyv iónovej nerovnováhy na naše zdravie

Objektívne vplyvy iónovej nerovnováhy vzduchu môžu byť nepriame a priame.

Nepriame vplyvy:  znečistené ovzdušie môže obsahovať početné alergény. Ich vdychovanie môže u citlivých jedincov vyvolávať až záchvaty prieduškovej astmy, chronickú bronchitídu, prípadne vyvolať celkové alergické reakcie, či iné zdravotné problémy. V prostredí s optimálnou elektroiónovou rovnováhou (hory, kúpele, jaskyne) alebo v prostredí v ktorom umelo upravujeme vzduch  generátorom negatívnych iónov, sa môže týmto stavom účinne predchádzať alebo ich liečiť. Je tiež dokázané, že pôsobením dostatočného množstva záporných iónov (aniónov) možno dosiahnuť bakteriostatického až baktericídneho účinku na baktérie vo vzduchu.

Priame (metabolické) účinky vo vnútornom prostredí ľudského organizmu sú tieto:

Ionizovaný vzduch sa dostáva do krvného obehu z 90 percent pľúcami. Plocha pľúcnych mechúrikov je prekvapivo obrovská - 120 až 150 m2. Kyslíkové záporné ióny sa tak ľahko krvným obehom dostávajú do medzimozgu, kde prebieha maximum tvorby neurohormónov serotonínu. Serotonín (enterotonin), je obsiahnutý aj v sliznici čriev a tiež v krvných doštičkách (trombocytoch). Chemicky 5-hydroxy-tryptamín  (5-HT), je biologicky účinná látka zo skupiny katecholamínov. Tam patrí aj napr. adrenalín a noradrenalín.

Vyššia hladina serotonínu spôsobuje rôzne zdravotné ťažkosti, napr. tachykardiu (búšenie srdca), zvýšenie krvného tlaku, dýchacie problémy, kŕče priedušiek, vedúci až k ťažkej dýchavičnosti astmatického rázu. Má dôležitú úlohu pri tvorbe celkovej nálady človeka a regulácia spánku. Centrálnym účinkom zvyšuje pocity bolestivosti v ranách a popáleninách a zvyšuje agresivitu. Záporné ióny (anióny) aktivujú enzýmy, ktoré rozkladajú serotonín na biologicky neaktívne kyselinu 5-hydroxyindoloctovú (5 -HIAA), ktorá sa vylučuje z tela močom  a je tak ukazovateľom serotonínového metabolizmu.

Kladné ióny (katióny) pôsobia presne opačne ako záporné. Inaktivujú enzýmy, ktoré serotonín rozkladajú a tým zvyšujú jeho hladinu v krvi a tkanivách. Nepriaznivo môže pôsobiť nielen serotonín z nervového tkaniva, ale aj serotonín uvoľňovaný z krvných doštičiek a črevnej sliznice.   

 

Iónová rovnováha v životnom prostredí, či prirodzená alebo dosahovaná umelo - generátormi negatívnych iónov z bezpečnou technológiou bez produkovania škodlivín, má preukázateľne priaznivý vplyv na naše zdravie.

Dostatok  záporných iónov (aniónov) pôsobí na čistotu ovzdušia a ovplyvňuje serotonínový metabolizmus. Zlepšuje tak astmatické stavy, bronchitídy, ovplyvňuje náladu, emócie, skvalitňuje spánok, pôsobí antidepresívne, analgeticky (znižuje vnímanie bolesti), pôsobí proti sklonu k búšeniu srdca, proti vzniku srdcovej bolesti, znižuje zvýšený krvný tlak, znižuje zrážanlivosť krvi, urýchľuje hojenie rán a popálenín, pôsobí bakteriostaticky až baktericídne.

Záporné ióny (anióny) s vysokou pohyblivosťou majú priaznivý vplyv na zvýšenie imunity organizmu.

Doplniť bezpečným ionizátorom, bez produkcie ozónu, vzácne záporné ióny a upraviť tak iónovú nerovnováhu v interiéri je vhodné najmä v dnešnej dobe , keď veľká väčšina našej populácie trávi stále viac času pred televíznymi obrazovkami, pred monitormi  počítačov, v interiéroch, kde je nekvalitné ovzdušie. Žijeme sedavým spôsobom života, no nášmu metabolizmu nenahraditeľne chýba aktívny pohyb na čerstvom a čistom vzduchu.  Vo väčších mestách, na ulici, aje aj v bytoch, pracovniach, v interiéroch automobilov a v klimatizovaných priestoroch je mŕtvy vzduch bez aniónov.  Stále menej sa hýbeme, pestujeme turistiku či športy pod holým nebom, zatvárame sa do uzatvorených miestností a tak sa pripravujeme     o možnosť pobytu v prostredí s normálnou iónovou rovnováhou. Depresívne stavy, ktoré spôsobuje nadbytok serotonínu         v nervovom tkanive, sa často riešia liekmi, alkoholom alebo drogami, hoci by stačilo si vyhradiť čas na akúkoľvek fyzickú aktivitu pod holým nebom v čistom ovzduší.

Ako pôsobia zmeny obsahu iónov v ovzduší na človeka?

   Predovšetkým - z hľadiska subjektívneho:

Vzduch chudobný na akékoľvek ióny je popisovaný vnímavými osobami ako "ťažký".

Vzduch s výraznou prevahou kladných (pozitívnych) iónov  ako "dusno".

Vzduch s prevahou záporných iónov sa opisuje ako "riedky a chladný".

Vzduch s optimálnym pomerom záporných a kladných iónov (dostatočným alebo veľmi priaznivým ich celkovým množstvom) je popisovaný ako "ľahký a čistý".

Záporne nabité kyslíkové ióny (anióny) pôsobia preukázateľne priaznivo na naše zdravie, na psychiku a imunitný systém. Bohužiaľ väčšina moderného  prostredia  - budovy, kancelárie, byty i atmosféra väčších miest priaznivé záporne nabité ióny rýchlo a spoľahlivo ničí. Napríklad až polovica alergií, astma, ale aj mnoho problémov psychického rázu, či depresií má pôvod v dlhodobom pobyte v prostredí s iónovou nerovnováhou.

Záporné ióny sú využívané na liečbu rôznych ochorení, obzvlášť ochorení dýchacích ciest, alergií, sennej nádchy, astmy, bolestí hlavy, depresií ale dokonca aj popálenín, nervových ochorení a psychických problémov. V Prahe je napríklad vykonávaná ionizácia vzduchu v baletnej sále Národného divadla, na operačných sálach a jednotkách intenzívnej starostlivosti v nemocnici na Bulovce.

Dr. Bernard Watson, profesor lekárskej elektroniky britskej nemocnice sv.Bartolomeja v Londýne mal pacientov s bolesťami hlavy, astmatikov a pacientov s dýchacími problémami, ktorí zmenili zariadenie v izbe, koberce, záclony, nábytok, obliečky a dokonca aj spodné prádlo, jednoducho eliminovali všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce iónovú rovnováhu a zlepšenie stavu sa prejavilo už po niekoľkých dňoch.

Riaditeľ dánskeho inštitútu ionizácie vzduchu, Christian Bach  študoval a skúmal vplyv kladných iónov, a vplyv iónovej nerovnováhy na zdravie pacientov s rôznymi respiračnými chorobami  s kolegami v mnohých nemocniciach. Zistil, že počet záporných iónov ovplyvňuje okrem konštrukcie budovy, aj vnútorné zariadenie: napr. nábytok z celulózy, lakovaný nábytok, syntetické materiály použité v interiéri,  záclony, syntetické koberce, posteľná bielizeň, ale aj televízor a elektronika. Toto všetko priamo ovplyvňuje rýchle zanikanie záporných iónov a spôsobuje prevahu kladných iónov v interiéri. Vytvárame tak nevedomky v prostredí, kde sa nachádzame tzv. iónovú nerovnováhu. Množstvo pacientov ktorí zmenili svoje okolité prostredie zaznamenali okamžité ustúpenie ťažkostí a s odstupom času konštatovali úplne vyliečenie. Bach mal viac ako 1000 pacientov trpiacich astmou a sennou nádchou, ktorí boli úspešne liečení tzv. pasívnou terapiou. Príznaky chorôb ustúpili vo veľmi krátkom čase.

V súčasnej dobe sa už na trhu objavujú bytové ionizátory. Sú to tzv generátory záporných iónov, ktoré produkujú do vzduchu až niekoľko miliónov záporných iónov. Vytvárané ióny do priestoru len zvoľna difundujú, a preto je nevyhnutné ich rozptyľovanie v priestore prúdom vzduchu. Toto je docielené nepriamou  filtráciou pomocou iónových zoskupení, ktoré vzdušné anióny, tj záporne nabité ióny k sebe priťahujú podobne ako magnet. Všetky prachové častice, nečistoty aj vírusy a baktérie majú kladný (tzn. opačný) náboj, anióny sú teda priťahované do zhlukov, tzv. klastrov. Tento zhluk molekúl alebo častíc je ťažší než jednotlivé ľahké čiastočky a preto klesajú k zemi, kde ich potom upratujeme pri bežnom upratovaní.

 

Tento spôsob čistenia má výrazne pozitívny účinok na naše zdravie. Väčšie zhluky nečistôt sa ani pri vdýchnutí nedostávajú tak hlboko do pľúcnych mechúrikov, a vďaka samočistiacej schopnosti pľúcneho epitelu sú oveľa ľahšie odstránené z tela. V neposlednom rade sú vzdušné záporné ióny veľmi účinným dezinfekčným prostriedkom. Vďaka tomu ničia, alebo aspoň deaktivujú vírusy a baktérie. Podľa štúdií z USA je dezinfekčná účinnosť vzdušných iónov až 98% a znižuje pravdepodobnosť nákazy vzdušnou cestou až o 80%.

Vyššia koncentrácia záporných atmosférických iónov robí vzduch sviežejším, dýchateľnejším, ľahším a pocitovo a objektívne čistejším. Kladné ióny majú účinok opačný. Dýchanie vyššej koncentrácie záporných iónov zlepšuje priechodnosť vzduchu v pľúcach, stimuláciou pohybu riasiniek (buniek vnútorného povrchu pľúc), sa posilňuje ich funkčnosť a zvyšuje sa samočistiaca schopnosť pľúc.

Z uvedeného vyplýva, že mať okolo seba zdravé a čisté obytné prostredie nie je luxus ale jedna zo základných ciest, ako predchádzať rôznym závažným ochoreniam. Za život prejde našimi pľúcami okolo 500.000 kg vzduchu, čo je štyrikrát viac ako za život zjeme a vypijeme. Nie je teda divu, že kvalita vzduchu priamo určuje, ako sa cítime, ako sme výkonní či spokojní alebo zdraví. Vzduch v budovách je často veľmi škodlivý. Tento fenomén nazvali vedci Syndróm Nezdravých Budov (SBS - Sick Building Syndrom).  Postihuje veľké množstvo  ľudí, bohužiaľ najviac detí. Zbytočne, zdĺhavo a nákladne potom liečime následky tohto stavu budov, miesto toho, aby sme oveľa jednoduchšie a príjemnejšie riešili samotné príčiny.

 • sofiapaldebata nadlho,plasty v akejkolvek podobe doživotne vylučujú chcemikálie,inak by nedržali pokope,a tak plastové okná,plávačky,sklenené stoly s chromovými nohami,syntetické koberce a polyesterové záclony,lakované nábytky-hoci aj z masívu-lakovaného,monitory,skrátka toto všetko ničí naše zdravie-pomaly a potichu,a teraz sa pozrime na naše bývania,ved to je katastrofa,nedokážem toho urobiť veľa,aspoň podlahy mám drevenne a voskované,detto dvere,bavlna na závesoch,vlnené či bavlnené koberce, telka mimo ale úplne mimo,fontána a ionizátor vzduchu to vylepší,je to celé na zamyslenie kam smeruje naše bývanie
  • Wittner Haus
   PRO
   AUTOR
   @sofiapal  súhlas a presne preto som to sem dal.
   • alenquitaTreba si trosku postudovat zakladne chemicke zakonitosti 😉 Co veta, to nezmysel...
    • alenquitaV celom vesmire je absolutne dokonala rovnovaha medzi kladne a zaporne nabitymi ionmi, pocet kationov=pocet anionov. Takze ak pisu, ze vo vzduchu je priblizne 750 kationov ku 650 anionom, je to uplny nezmysel, pretoze nemoze existovat ani stav, kedy by to bolo 750 ku 749.
     Vo vzduchu nemozu existovat iony. Teda ano, existuju, ale iba zlomok sekundy a hned vznika elektricky vyboj. Taketo castice su vo vzduchu extremne nestabilne a okamzite reaguju, velmi prudko. Vidis to pri burke ako blesk. Takze by sa nam muselo blyskat v izbach a miestnostiach, ak by sme tu mali vo vzduchu iony 😉

     Ale to ja teda iba tak velmi strucne a utrzkovito, pre vysvetlenie. Fakt som sa pobavila na tom clanku 🙂
     • Wittner Haus
      PRO
      AUTOR
      @alenquita  No v niektorých izbách sa občas blýska až až 😉
      Viacmenej bol tento článok zameraný na elektrosmog a vplyv materiálov z ktorých je dom skonštruovaný na zdravie, taktiež na potrebu dostatočného vetrania.Ale Ďakujem za postreh a príspevok / doplnenie / vysvetlenie.Vážne.
      • alenquita@wittner  Ano, vsimla som si, ze to autor nepojal jednostranne a urobil z toho komplexnejsi text, to vsak nic nemeni na tom, ze nazov je fakt zavadzajuci a cast textu, ktora sa venuje anionom je nezmyselna. To potom narusa doveryhodnost celeho clanku 😞 Ale inak tie ostatne veci su ok, len skoda, ze tak malo ludi si ich uvedomuje...
       • Wittner Haus
        PRO
        AUTOR
        @alenquita  Súhlasím so všetkým 😉