Dôveruj a preveruj aj keď je vystavený certifikát ....
Bezpečnosť zákazníkov, záujemcov o komíny je pre nás dôležitá. Preto sme začali s kontrolou iných komínových telies ponúkaných na slovenskom trhu.
Keď tvrdíme, že kvalitatívne sú komíny Schiedel neporovnateľné s inými systémami, vieme prečo to hovoríme.
Overovali sme v tomto prípade výrobok poľského výrobcu a absolútne zlyhal. Skúška podľa štandardov stanovených normou preukázala, že tvrdenia výrobcu boli klamlivé a zavádzajúce. Pri spôsobe prevádzky, ktorá bola deklarovana za bezpečnú, komínové teleso prasklo a ak by došlo k vyhoreniu sadzí, tak tento výrobok by priamo ohrozil bezpečnosť a život obyvateľov a spôsobil požiar.
Naše poznatky sme odovzdali slovenským kontrolným orgánom a čakáme na ich vyjadrenie.
Sledujte nas aj na FB : https://www.facebook.com/Schiedel-Slovensko-112...