Veľmi častý problém na slovenských komínoch. Jednoznačne odporúčame použiť prechodky, kedy je oceľová rúra dymovodu napojená zvonka šamotu, nie do šamotu ... Lebo následky podcenenej tepelnej dilatacie sú fatálne.