Parotesný prestup umožňuje okrem spoľahlivého oddelenia komína od horľavých konštrukcií tiež bezpečné
napojenie parozábrany. Vďaka parotesnosti vlastného prestupu je tak možné dosiahnuť parotesnosť celého
stavebného detailu.
Parotesné prestupy horľavou konštrukciou sú dodávané v prevedení pre tehlové komínové systémy a v prevedení
pre trojvrstvové nerezové systémy (v rozsahu priemerov vonkajšieho plášťa 180-350mm). Štandardná výška
prestupu je voliteľná v module po 10cm od 30cm do 70cm, ale je možná i výroba atypických rozmerov. S výnimkou
hranatého prestupu GPKB možno vlastný prestup veľmi jednoducho zrezať.