Kachľový sporák, realizovaný tradičným spôsobom, s keramikou KERKOTHERM, kovaním JOKR, zabudovaný do moderne ladenej kuchynskej linky. Reálizácia na Východnom Slovensku v októbri 2019.