Bráni zatekaniu do komína, zlepšuje ťah komína, odráža nárazové vetry, čím znižuje hluk v komíne. Žiadne pohyblivé časti = dlhá životnosť.