Dobre horiace drevo je ako dobré čili - páliť začína hore a potom pokračuje dolu... :)

12. apr 2021

Súčasným trendom, ako správne prikladať drevo a spôsob jeho podpaľovania je už iný, ako to bolo kedysi.  Správny spôsob ako naložiť drevo do ohniska a kde ho zapáliť, prešiel svojim vývojom. V súčasnosti je trend, ako má správne horieť drevo v krbe alebo peci taký, že prehára postupne od vrchu až dolu. Kedysi sme boli zvyknutí, že sme drevo naukladali do ohniska a podpaľovali zo spodu. Jednoducho sme vložili papier alebo iný podpaľač na dno ohniska, potom sme naň poukladali triesky, na ne väčšie kláty dreva a na záver sme papier zapálili. Drevo tak horelo od spodu smerom nahor. Je to dobrý spôsob, ak je prívod vzduchu na horenie do ohniska privedený len na dno ohniska, napríklad cez popolník a rošt. Pri otmot spôsobe však nedochádza k dokonalému, efektívnemu a ani ekologickému spaľovaniu. Aby drevo dokolanle zhorelo, tak je potrebné, aby kyslík na spaľovanie bol privedený z viacerých strán, ako len zo spodu. V súčasnosti výrobcovia vyrábajú už také krbové vložky a ohniská do pecí, v ktorých je privedený vzduch na horenie rozdelený a premyslenou sieťou kanálov vyfukovaný do ohniska z rôznych strán.

Aby sme  pochopili celú problematiku, tak je potrebné uvedomiť si, že spaľovanie dreva je proces, kedy dochádza k reakcii nazvanej splyňovanie. Už od teploty 150 °C sa z dreva začínajú uvoľňovať prchavé horľaviny. Čím je teplota ohniska vyššia, tým viac horľavých plynov sa z neho uvoľní a tým je vyššia aj účinnosť spaľovania. Prchavé horľaviny tvoria 80 až 85 % horľaviny drevnej hmoty a spolu s privádzaným vzduchom horia svietivým plameňom nad tuhou zložkou dreva. Cieľom je dosiahnuť, aby všetky uvoľnené prchavé horľaviny dokonale zhoreli. Optimálna teplota pre rozklad dreva začína od 280 °C. No a aby táto reakcia mohla prebiehať, tak je potrebný kyslík. Tento je do ohniska privádzaný separátne a vďaka systémov kanálov je rozdistribuovaný do rôznych častí ohniska. Drevo horí najlepšie, keď k nemu priteká vzduch z rôznych strán. Pamätajte na to aj pri zapaľovaní dreva. Preto drevo pred zapálením uložte do ohniska tak, že na dno ohniska uložíte väčšie nakálané polená hrúbky cca 10 - 12 cm. Na ne dáte asi 0,5 kg tenkých polienok alebo triesok (ideálne z mäkkého dreva) a medzi ne vložte pevný ekologický podpaľovač (dostupný v odborných predajniach). Množstvo dreva, predpísanú hmotnosť, dodržiavajte podľa návodu na obsluhu alebo podľa pokynov vášho kachliarskeho majstra. Papier používajte pri rozkurovaní čo najmenej, pretože z neho ostáva veľa popola. Od pevného podpaľovača, ktorý horí viac ako 5 minút, sa oveľa ľahšie zapália triesky a od nich polená. V súčasnosti, už takmer každý výrobca krbových vložiek a ohnísk má takéto podpľače vo svojej ponuke. Pýtajte sa na ne u svojho kachliarskeho majstra. Tento spôsob zapaľovania sa vám môže zdať nezvyčajný, no drevo postupne prehára zhora nadol, horí dlhšie, čistejšie a komín sa rýchlejšie „naštartuje“. Pri tomto spôsobe zakladania ohňa vzniká oveľa menej dymu a emisií než pri tradičnom zapaľovaní (zdola papierom). Hodí sa pre všetky typy spotrebičov učených na vykurovanie drevom s horným dymovodom v ohnisku – krby, krbové piecky, akumulačné pece aj sporáky. POZOR: Dbajte na to, aby drevo netlelo, pretože vtedy vzniká najviac jedovatých splodín a drevo riadne nezhorí! Vždy zabezpečte dostatočný prísun vzduchu na horenie!

Preto to prirovanie k chilli: "Dobre horiace drevo je ako dobré čili - páliť začína hore a potom pokračuje v pálení smerom nadol... :)"

Na obrázkoch sú vyobrazené rôzne spôsoby, ako má vypadať dobre naložené drevo a kde sa podpaľuje - v úzkom, vysokom, širokom a hlbokom ohnisku. Červenou je znázornená poloha ekologického podpaľača.

ZDROJ: J&R Inspire spol. s r.o. - https://www.inspire.sk/krb-a-kachlova-pec/dobre-horiace-drevo-je-ako-dobre-cili-palit-zacina-hore-a-potom-pokracuje-dolu