Na základe vypočtov tepelných strát sme navrhli a dodali systém úsporného vykurovania spolu s podlahovým polystyrénom a anhydritovou podlahou :)