Prehľad základných vlastností podložiek pod plávajúce podlahy :
- redukcia krokového a akustického hluku
- tepelnoizolačné vlastnosti
- odolnosť proti statickému a dynamickému zaťaženiu
- parotesnosť
- vyrovnanie podkladu