Redizajnujeme, maľujeme, tvoríme - PRED - starý stolík z bukasu9/98
PRED - starý stolík z bukasu