07 Vegetačný oporný múr sa na jar prebúdza ( rozšírené 19.6.2020 ) - 2017 05 22 Rozkvitnutá ľavá horná časť múru, ruže v pozadí už čoskoro zakvitnú.14/25
2017 05 22 Rozkvitnutá ľavá horná časť múru, ruže v pozadí už čoskoro zakvitnú.