07 Vegetačný oporný múr sa na jar prebúdza ( rozšírené 19.6.2020 ) - 2013 - výstavba vystuženého múru z betónových tvárnic s čelom štiepaným v troch rovinách.1/25
2013 - výstavba vystuženého múru z betónových tvárnic s čelom štiepaným v troch rovinách.