17. Oporný múr s vystuženou zeminou v zásype, z malých betónových tvaroviek so štiepaným čelom ( vytvorené 17.8.2020, aktualizované 21.8.2020 )

12
11. aug 2020

17. Oporný múr s vystuženou zeminou v zásype, z malých betónových tvaroviek so štiepaným čelom ( vytvorené 17.8.2020, aktualizované 21.8.2020 ) - 12. Osadenie nádrže na dažďovú vodu
17. Oporný múr s vystuženou zeminou v zásype, z malých betónových tvaroviek so štiepaným čelom ( vytvorené 17.8.2020, aktualizované 21.8.2020 ) - 11. Pri garáži bola požiadavka na 45°-ový roh.
17. Oporný múr s vystuženou zeminou v zásype, z malých betónových tvaroviek so štiepaným čelom ( vytvorené 17.8.2020, aktualizované 21.8.2020 ) - 10. Úplne uzatvorenie prístupu na pozemok, kút 90°.
1
17. Oporný múr s vystuženou zeminou v zásype, z malých betónových tvaroviek so štiepaným čelom ( vytvorené 17.8.2020, aktualizované 21.8.2020 ) - 09. Po osadení vonkajšieho schodiska sme dokončili uzavretie múru pravoúhlym rohom.
1
17. Oporný múr s vystuženou zeminou v zásype, z malých betónových tvaroviek so štiepaným čelom ( vytvorené 17.8.2020, aktualizované 21.8.2020 ) - 08. Začali sme s uzatváraním prístupovej cesty na pozemok
1
17. Oporný múr s vystuženou zeminou v zásype, z malých betónových tvaroviek so štiepaným čelom ( vytvorené 17.8.2020, aktualizované 21.8.2020 ) - 07. Múr postupne rastie. Vpravo 45°ový roh pri garáži, v strede oblúk a vľavo vynechané miesto pre 90°ový kút z dôvodu ľahšieho prístupu na pozemok.
1
17. Oporný múr s vystuženou zeminou v zásype, z malých betónových tvaroviek so štiepaným čelom ( vytvorené 17.8.2020, aktualizované 21.8.2020 ) - 06. Následne sme začali s výstavbou vľavo od garáže. Položenie 1. radu tvárnic so 45°ovým rohom a oblúkom.
17. Oporný múr s vystuženou zeminou v zásype, z malých betónových tvaroviek so štiepaným čelom ( vytvorené 17.8.2020, aktualizované 21.8.2020 ) - 05. Múr v pravej časti postupne vyrástol do plnej výšky. Pri gabionovom múre od suseda je vynechaná časť na osadenie vonkajšieho schodiska.
17. Oporný múr s vystuženou zeminou v zásype, z malých betónových tvaroviek so štiepaným čelom ( vytvorené 17.8.2020, aktualizované 21.8.2020 ) - 04. Zároveň bolo potrebné upraviť terén vľavo od garáže pre prístup v čase pokiaľ sa osadí schodisko.
17. Oporný múr s vystuženou zeminou v zásype, z malých betónových tvaroviek so štiepaným čelom ( vytvorené 17.8.2020, aktualizované 21.8.2020 ) - 03. Zelený oporný múr vpravo sa majiteľ rozhodol zjednotiť s druhou časťou vľavo. Po zabetónovaní základov sme začali realizovať múr tesne pred domom, aby bolo možné osadiť schodisko.
17. Oporný múr s vystuženou zeminou v zásype, z malých betónových tvaroviek so štiepaným čelom ( vytvorené 17.8.2020, aktualizované 21.8.2020 ) - 02. Vpravo od garáže za parkovacou nikou bola pôvodná požiadavka na strmý zelený svah. Pri gabionovom múre od suseda - vpravo mali byť oceľové schody
17. Oporný múr s vystuženou zeminou v zásype, z malých betónových tvaroviek so štiepaným čelom ( vytvorené 17.8.2020, aktualizované 21.8.2020 ) - 01. Požiadavka bola vytvoriť oporný múr vysoký cca 3m naväzujúci na garáž - vpravo) s 90°ovým oblúkom - v strede a kútom - vľavo.