Zázračná škola pod zelenou strechou - Oko poteší aj športový areál s dizajnovými preliezačkami, basketbalovým a volejbalovým ihriskom i tenisovým kurtom, ktorý bude slúžiť pre žiakov školy, ale bude čiastočne sprístupnený aj verejnosti.6/16
Oko poteší aj športový areál s dizajnovými preliezačkami, basketbalovým a volejbalovým ihriskom i tenisovým kurtom, ktorý bude slúžiť pre žiakov školy, ale bude čiastočne sprístupnený aj verejnosti.