Pivnice, vestibuly či podzemné garáže sú najčastejšie neizolované a nevykurované, čo spôsobuje prestup teplého vzduchu smerom z vyšších vykurovaných poschodí. Najúčinnejším riešením tohto problému je tepelná izolácia studených stropov. Ušetrí sa spotreba energie, znížia sa náklady na prevádzku, zamedzí sa prenikaniu nežiaduceho hluku zo suterénu a výrazne sa zvýši kvalita bývania v miestnostiach nad nevykurovanými priestormi. Pozrite si realizáciu Bytové domy Vtáčnik nad železničným depom v Bratislave. Použili sa lamely z minerálnej vlny CLT C1 s novým lepším súčiniteľom tepelnej vodivosti lambda = 0,037 W/m.K.
Realizácia BB Finance