Pasívny dom ako z čítanky - Ideálna je aj orientácia na svetové strany. Dom kopíruje líniu ulice a zároveň má dennú zónu otočenú na slnečnú stranu a technické priestory na severnú.7/7

Ideálna je aj orientácia na svetové strany. Dom kopíruje líniu ulice a zároveň má dennú zónu otočenú na slnečnú stranu a technické priestory na severnú.