Ako sa vyhnúť chybám pri zatepľovaní šikmej strechy I.

Ako sa vyhnúť chybám pri zatepľovaní  šikmej strechy I. - 3.	Izoláciu potrebujeme vložiť aj do pomocného roštu, ktorý zároveň tvorí nosný rošt pre SDK dosky. Priečny rošt montujeme s osovou vzdialenosťou na základe požiadaviek pre SDK dosky. Pri vkladaní tiež dbáme, aby bola celá plocha roštu súvisle vyplne

3. Izoláciu potrebujeme vložiť aj do pomocného roštu, ktorý zároveň tvorí nosný rošt pre SDK dosky. Priečny rošt montujeme s osovou vzdialenosťou na základe požiadaviek pre SDK dosky. Pri vkladaní tiež dbáme, aby bola celá plocha roštu súvisle vyplne

    Patrí do kolekcií