Ukladanie tepelnej izolácie
Kvalitná izolácia strechy si vyžaduje správny izolačný materiál a dostatočnú vrstvu tepelnej izolácie. Jednou z chýb, ktorú majstri pri zatepľovaní šikmej stretchy robia, je príliš tenká alebo nepriliehajúca izolácia. Keďže výška krokiev býva v rodinných domoch štandardne maximálne 200 až 220 mm a takáto hrúbka izolácie už dnes nezodpovedá normám, sú potrebné aspoň 2 vrstvy tepelnej izolácie. Veľmi vhodné sú pružné materiály, akými sú produkty z minerálnej vlny, ktoré sa vďaka vláknitej štruktúre prispôsobujú nerovnostiam v strešnej konštrukcii a dokonale vypĺňajú medzikrokvový priestor.