Ako sa vyhnúť chybám pri zatepľovaní šikmej strechy II.

Ako sa vyhnúť chybám pri zatepľovaní  šikmej strechy II. - 3.	Pre celistvosť parozábranovej vrstvy je potrebné prelepiť aj vzájomné styky. Použijeme vhodné pásky

3. Pre celistvosť parozábranovej vrstvy je potrebné prelepiť aj vzájomné styky. Použijeme vhodné pásky