Nepleťte si poistnú hydroizolačnú fóliu s parozábranou! Môže to stáť vašu strechu život...
Aj keď sa to bude možno zdať neuveriteľné, stáva sa, že si majstri strechári popletú fólie. Je to pre strechu fatálna chyba. Poistná hydroizolačná fólia, nazývaná aj difúzne otvorená, má byť umiestnená navrchu, pod strešnou krytinou a jej úlohou je chrániť konštrukciu strechy pred zatečením zrážkovej vody. Zároveň by však mala prepúšťať pary zvnútra konštrukcie. Parozábranová fólia má byť upevnená zo strany interiéru a zachytáva pary, ktoré z neho unikajú, aby neprenikli do tepelnej izolácie v konštrukcii strechy a neznehodnotili ju.