Lepenie tepelnoizolačných dosiek
Pri lepení minerálnych tepelnoizolačných dosiek niektoré realizačné firmy nedodržiavajú technologický postup lepenia dosiek. Správny postup nanášania lepidla je vytvoriť tenkú penetračnú vrstvu po obvode dosky a potom v strede 3 terče. V druhom kroku sa nanesie lepidlo na dosku tak, aby bolo po jej pritlačení na stenu minimálne 40% plochy pokrytej lepidlom. Na stenu sa doska lepí na zraz, bez škár. Škáry menšie ako 4 mm je možné vyplniť nízkorozťažnou penou. Väčšie škáry nesmú byť! Pri lepení sa zvislé spoje dosiek musia striedať, spoje dosiek nesmú byť priebežnépo celej výške fasády.