Ako sa vyhnúť chybám pri zatepľovaní - IV.

Ako sa vyhnúť chybám pri zatepľovaní - IV. - 3.	Sieťka musí byť umiestnená v 2/3 hrúbky – prekrytá minimálne 1 mm lepidla v mieste preloženia min 0,5 mm

3. Sieťka musí byť umiestnená v 2/3 hrúbky – prekrytá minimálne 1 mm lepidla v mieste preloženia min 0,5 mm