Ako sa vyhnúť chybám pri zatepľovaní - IV.

Ako sa vyhnúť chybám pri zatepľovaní - IV. - 2.	Presah mriežky má byť 100 mm

2. Presah mriežky má byť 100 mm