Ako sa vyhnúť chybám pri zatepľovaní - IV.

4
1. júl 2015
Chyby sa často robia aj pri výstužnej vrstve zatepľovacieho systému – používajú sa nesprávne lepidlá, nevhodné mriežky, alebo sa mriežky chybne uložia. Pri správnom postupe...
Ako sa vyhnúť chybám pri zatepľovaní - IV. - 1.	Sklotextilná mriežka sa vtláča do lepidla zhora dole
0
2
Ako sa vyhnúť chybám pri zatepľovaní - IV. - 2.	Presah mriežky má byť 100 mm
0
0
Ako sa vyhnúť chybám pri zatepľovaní - IV. - 3.	Sieťka musí byť umiestnená v 2/3 hrúbky – prekrytá minimálne 1 mm lepidla v mieste preloženia min 0,5 mm
0
0
Ako sa vyhnúť chybám pri zatepľovaní - IV. - 4.	Minimálna hrúbka vystužovacej vrstvy je 3 mm, maximálna 6 mm.
0
0
    Členom od 28. máj 2015
    9
    profil používateľa