Kotvenie zatepľovacieho systému
Aby zateplenie dokonale fungovalo, potrebujeme v ďalších korkoch aplikovať dôležité komponenty, ako sú napríklad kotvy, ktorými sa dosky fixujú k stene. Zapustené izolačné kotvy sú veľmi účinné, minimalizujú tepelné mosty. Špeciálne izolačné kotvy s integrovanou izolačnou vrstvou priamo na svojej hlavičke minimalizujú vznik tepelných mostov v miestach kotiev na fasáde. Skrutkovacia kotva okrem toho, že dobre drží v každom druhu obvodovej steny, eliminuje vykresľovanie bodov v miestach kotiev na povrchovej úprave zateplenia fasády, zabraňuje tzv. „panter efektu“.