Ako sa izolujú drevostavby I.

Ako sa izolujú drevostavby I. - 2.	Súbežne s prípravou základov prebieha v halových priestoroch aj výroba konštrukčných častí domu, akými sú obvodové steny, priečky, stropy a krov. Pri stavbe menšieho charakteru sú zmontované do 3 - 4 dní. U dvojpodlažnej stavby  to býva 5 – 6 dní.

2. Súbežne s prípravou základov prebieha v halových priestoroch aj výroba konštrukčných častí domu, akými sú obvodové steny, priečky, stropy a krov. Pri stavbe menšieho charakteru sú zmontované do 3 - 4 dní. U dvojpodlažnej stavby to býva 5 – 6 dní.