Ako jednoducho vybudovať zelenú strechu I.

Ako jednoducho vybudovať zelenú strechu I. - 2.	Pripravíme si súčasti systému – koreňovú membránu, odvodňovací systém, substrát a vegetačný kryt. S aplikáciou začnite do 24 hodín po dodaní materiálu, pretože vegetačný kryt Urbanscape nemožno skladovať v baloch dlhšie ako pár dní

2. Pripravíme si súčasti systému – koreňovú membránu, odvodňovací systém, substrát a vegetačný kryt. S aplikáciou začnite do 24 hodín po dodaní materiálu, pretože vegetačný kryt Urbanscape nemožno skladovať v baloch dlhšie ako pár dní