Pochôdzkna povala + fúkaná izolácia CLIMATIZER PLUS - Po aplikácií fúkanej izolácie CLIMATIZER PLUS. Celistvá vrstva bez tepelných mostov. Izolácia sa dostane do každého kríža väzníkového krovu.4/5
Po aplikácií fúkanej izolácie CLIMATIZER PLUS. Celistvá vrstva bez tepelných mostov. Izolácia sa dostane do každého kríža väzníkového krovu.