Nivelizácia -čo by ste mali vedieť

17. feb 2021

Nivelizácia je tenkovrstvé navyšovanie poteru. Keďže konzistencia a viskozita nivelačných hmôt je veľmi jemná, mnohé druhy dovoľujú pracovať od už od jedného milimetra. 

V zásade tak ako aj potery, delíme nivelizácie na sádrové a cementové. Ich použitie sa drží pravidla, že cementovú nivelizáciu nemôžete použiť na sádrový (anhydrid) poter. Ovšem sádrovú nivelizáciu môžete opačne použiť ako na anhydrid, tak aj na cementový poter. Samozrejme pri cementovom potery treba dodržať dilatovanie na všetkých miestach, kde v potery už je. 

Keď pôjdeme viac do hĺbky delenia, nivelizácie existujú do hrúbok max. 5mm, 1cm, a tie drahšie v jednom kroku dokážete vyliať až do hrúbky 4 cm. Toto je smerodatné pri výbere podľa potreby. Staré paneláky mávajú často také krivé potery, že v rámci jednej izby môžete mať náklon podlahy aj 3-5cm. Vtedy je nutné použiť najvyššie triedy nivelačných hmôt aby ste podľa možnosti liali v jedinom kroku a nevrstvili to. Vysvetlím neskôr.

Ďalšie delenie je podľa zaťaženia. Lacné nivelačné hmoty obsahujú veľa rôznych "odpadových" prvkov, ktorými výrobca navýši objem na úkor jeho pevnosti. Tomu zodpovedá samozrejme aj cena. Pevnosť sa uvádza v megapaskaloch a býva to údaj uvedený na každom serióznom výrobku. Na lepené masívne drevené parkety alebo liatu podlahu je nemysliteľné použiť lacné nivelačky za 8-9 eur vreco. Takéto hmoty vôbec nezodpovedajú pevnosťou pnutiam ktoré napr. v dreve vznikajú a hrozí odtrhnutie a vzdutie podlahovej krytiny. Každý realizátor ovláda parametre ktoré sú potrebné k jeho ďalšej pokládke. 

Existujú nivelačné hmoty s obsahom jemného kameniva, alebo so sklenými vláknami, sú sádrové nivelizácie, ktoré zmenia farbu keď vyzrejú... Ďalšie delenie je možné aj na základe doby vyzrievania, čím myslíme dobu, po ktorej je možná ďalšia pokládka, alebo pracovný úkon. Doba vyzrievania sa udáva vačšinou v milimetroch, ktoré vyzrejú za 24 hodín. Pretože samozrejme nivelizácia v 5mm vyzreje rýchlejšie, ako v 2cm. Údaj môže byť napr: 3mm/deň. Napriek tomuto údaju ovšem nie je možné zaručiť rýchlosť vyzrievania, pretože na vyzrievanie vplývajú ešte faktory ako teplota prostredia, relatívna vlhkosť a pod. Preto ak hrotíme pre časovú tieseň tento aspekt, je nutné premeriavať vlhkosť nivelačky vlhkomerom. Existujú nivelačné hmoty ktoré vyzrievajú nezávisle od rôznych okolností, pretože premieňajú v sebe obsiahnutú vodu do kryštalickej mriežky. Takéto nivelačky garantujú vyzretie napr. do jedinej hodiny. Ich cena sa ale šplhá na násobky bežných nivelačiek. 

Podklad a príprava

Pri takmer všetkých výrobcoch platí pravidlo, že na anhydridový poter je predpísaná epoxidová penetrácia s kremičitým posypom. Ardex má aj sádrovú nivelizáciu ktorá to nepredpisuje, ale cena je trocha vyššia. Pri cementových poteroch spravidla postačí disperzná penetrácia. Nikdy ju nesmieme podceniť a musí byť vykonaná precízne. Ak je odfláknutá, prezradia vás početné bublinky, ktoré na povrch nivelačky vystúpajú. Ak vidíte niekde vybublinkovanú nivelizáciu, je to znak toho že penetráciu realizátor proste odflákol. Môže to mať za následok odlamovanie a odlupovanie celej tejto vrstvy od podkladu a ak ste sa krásne zabývali, je to nepredstaviteľná katastrofa ak sa vám to stane pri prvom zapnutí podlahového kúrenia na jeseň. Pre takúto halierovú lajdáckosť sa vám oprava môže vyšplhať na mnohonásobok celej ceny podlahy! Vo všeobecnosti sa považuje epoxidová penetrácia za najpevnejšiu, no cenovo je oveľa drahšia ako disperzná. 

Vrstvenie

Niekedy sa stane že nemáte k dispozícii potrebné parametre nivelizácie vs zadanie úlohy. Vtedy je nutné improzovať a liať vo vrstvách. Toto vo všeobecnosti neodporúčam nakoľko každé vrstvenie oslabuje celkovú skladbu a je potenciálna hrozba. Videl som aj nivelizácie liate v 3 vrstvách, ja však takéto počínanie považujem za hazard a navyše neekonomické. Kúpite síce o polovicu lacnejšiu nivelačku, ale stratíte každou vrstvou prinajmenšom 1 deň a kopu času samotnou prácou. Čiže čo ušetríte na materiály, preplatíte na práci.

Za málo peňazí málo muziky

Článok by som zakončil týmto veľmi múdrym porekadlom. Platí to naozaj spoľahlivo. Nemôžete očakávať dobrú kvalitu za extrémne nízku cenu. To má vždy niekde skrytý háčik.