Naša realizácia, Byt Fischamedn Dorf, Dolné Rakúsko.