Konopný dom 2

Konopný dom 2 - Steny po vplnení

Steny po vplnení