Návrh záhrady rodinného domu

13
14. apr 2021
Štúdia návrh záhrady rodinného domu vo svahu. Investor požiadal o pomoc pri riešení záhrady vo svahu. Požiadavka bola hlavne na usporiadanie výškových rozdielov, oplotenia, chodníkov...
Návrh záhrady rodinného domu - Obrázok č. 1
Návrh záhrady rodinného domu - Obrázok č. 2
Návrh záhrady rodinného domu - Obrázok č. 3
Návrh záhrady rodinného domu - Obrázok č. 4
Návrh záhrady rodinného domu - Obrázok č. 5
Návrh záhrady rodinného domu - Obrázok č. 6
Návrh záhrady rodinného domu - Obrázok č. 7
Návrh záhrady rodinného domu - Obrázok č. 8
Návrh záhrady rodinného domu - Obrázok č. 9
1
Návrh záhrady rodinného domu - Obrázok č. 10
Návrh záhrady rodinného domu - Obrázok č. 11
Návrh záhrady rodinného domu - Obrázok č. 12
Návrh záhrady rodinného domu - Obrázok č. 13