Návrh fasády rodinného domu

24
17. aug 2020
Stavba domu
Návrh fasády rodinného domu vychádzal z výberu z 5 možností. Na základe ďalších pripomienok investora bol ďalej upravovaný až do želaného výsledku.
Návrh fasády rodinného domu - Obrázok č. 1
Návrh fasády rodinného domu - Obrázok č. 2
Návrh fasády rodinného domu - Obrázok č. 3
Návrh fasády rodinného domu - Obrázok č. 4
Návrh fasády rodinného domu - Obrázok č. 5
Návrh fasády rodinného domu - Obrázok č. 6
Návrh fasády rodinného domu - Obrázok č. 7
Návrh fasády rodinného domu - Obrázok č. 8
Návrh fasády rodinného domu - Obrázok č. 9
Návrh fasády rodinného domu - Obrázok č. 10
Návrh fasády rodinného domu - Obrázok č. 11
Návrh fasády rodinného domu - Obrázok č. 12
Návrh fasády rodinného domu - Obrázok č. 13
1
Návrh fasády rodinného domu - Obrázok č. 14
Návrh fasády rodinného domu - Obrázok č. 15
1
Návrh fasády rodinného domu - Obrázok č. 16
1
Návrh fasády rodinného domu - Obrázok č. 17
Návrh fasády rodinného domu - Obrázok č. 18
Návrh fasády rodinného domu - Obrázok č. 19
Návrh fasády rodinného domu - Obrázok č. 20
Návrh fasády rodinného domu - Obrázok č. 21
Návrh fasády rodinného domu - Obrázok č. 22
Návrh fasády rodinného domu - Obrázok č. 23
Návrh fasády rodinného domu - Obrázok č. 24