Ukažky možného riešenia fasády v závislosti od krytiny.