Výmena vodovodného potrubia na Bratislavskom Ministerstve. Havarijny stav - totálne vykorodované. Vytopená chodba. Namontovali sme 18 metrov potrubia 3'. Máme stroje na potrubie do 4'.