90m2 suchý systém Schutz s 14 okruhovým nerezovým rozdeľovačom.