Ukážka lacnej pracovnej sily čo vie robiť všetko :) Takto sme mali pripravené na pokládku podlahového vykurovania.