Aktualny stav skladu ihned k odberu cca 25m3 reziva, pomurnice, krokvy,fošne,dosky,stropnice,strešné laty