Montáž vetracích rozvodov pre rekuperáciu

PRO
9. júl 2019
Montáž vetracích rozvodov pre rekuperáciu - Potrubia Uniflexplus+ je možné uložiť do akéhokoľvek podkladu, garantujú tesnosť, pevnosť a sú absolútne bez kovových prvkov. Časť ventilačných rozvodov je realizovaná v strope, časť v podlahách podľa špecifických požiadaviek historickej stavby.

Potrubia Uniflexplus+ je možné uložiť do akéhokoľvek podkladu, garantujú tesnosť, pevnosť a sú absolútne bez kovových prvkov. Časť ventilačných rozvodov je realizovaná v strope, časť v podlahách podľa špecifických požiadaviek historickej stavby.