Montáž vetracích rozvodov pre rekuperáciu - Realizácia centrálneho riadeného vetrania s rekuperáciou COMAIR v historickej budove. Systém pozostáva celkovo z dvoch vetracích jednotiek HRUC-E.16/18
Realizácia centrálneho riadeného vetrania s rekuperáciou COMAIR v historickej budove. Systém pozostáva celkovo z dvoch vetracích jednotiek HRUC-E.