Ako to celé s vetraním prebieha? - Správne navrhnutý systém funguje úplne autonómne a nepotrebuje neustály dohľad, či nastavenia. Len výmenu filtrov (aspoň raz za 4 mesiace, zálež však od vonkajších podmienok).9/15
Správne navrhnutý systém funguje úplne autonómne a nepotrebuje neustály dohľad, či nastavenia. Len výmenu filtrov (aspoň raz za 4 mesiace, zálež však od vonkajších podmienok).