Ako to celé s vetraním prebieha?

Ako to celé s vetraním prebieha? - Montáž záleží od stavebnej pripravenosti nehnuteľnosti, zvyčajne sa v prvej fáze osadia vzducovodné potrubia.

Montáž záleží od stavebnej pripravenosti nehnuteľnosti, zvyčajne sa v prvej fáze osadia vzducovodné potrubia.