Všetko staré má svoju krásu, ktorú treba vyzdvihnúť...