Pokus o transfer na bavlnenom plátne aroma olejčekom.....