16.06.2008 sme sa dočkali stavebného povolenia a začali sme budovať