Stavba august 2015

6. sep 2015
Stavba august 2015 - A vymalovane. Uz kuchyna moze dorazit

A vymalovane. Uz kuchyna moze dorazit