Počet osôb: 6
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha: 92,9 m2
obostavaný priestor: 572,2 m3
Cena (vrátane DPH)
projektu: 820 € (24 703 Sk)
stav. materiálu: 62 000 € (1 867 812 Sk)
stavby na "kľúč": 104 000 € (3 133 104 Sk)
http://prodom.sk/?p=projekty&project=245