Počet osôb: 5
obytné miestnosti: 5
zastavaná plocha: 84,5 m2
obostavaný priestor: 552,0 m3
projektu: 860 € (25 908 Sk)
stav. materiálu: 59 000 € (1 777 434 Sk)
stavby na "kľúč": 99 000 € (2 982 474 Sk)
http://prodom.sk/?p=projekty&project=232