Zdrojom životnej energie a zdravia je aj prostredie našej záhrady.
Jej neodmyslitelnou súčastou by mala byt voda v roznych podobách:
ako napájadlo pre vtákov,rozne fontánky,vodotrysky,jazierka či rybníky
pre ryby,lekná a iné vodné rastliny.
Voda oživuje záhradu hlavne v lete a ponúka osvieženie telu a unavenej mysli
#zahrada